Java Cơ Bản 52 Abstract Class trong Java

Rate this postAbstract class là một class chuyên sinh ra để làm class cha, tức là để được kế thừa. Do đặc tính thiết kế trong Java, nên sinh ra các abstract class, vì đôi lúc chúng ta chỉ muốn tạo ra các class mà ko muốn cho tạo đối tượng từ class đó.

Tag: abstract class la gi, java cơ bản, java nâng cao, java, lập trình java, học java online miễn phí, trung tâm java, abstract class

Xem thêm: https://tròchơi789.vn/category/review

Nguồn: https://tròchơi789.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *