[Hướng dẫn] Cài đặt và sử dụng AHK (auto hotkey) cho SAMP

[Hướng dẫn] Cài đặt và sử dụng AHK (auto hotkey) cho SAMP

Rate this postlink AHK :
Những lệnh đơn giản nhất của SAMP bạn có thể tham khảo dưới nhé
!V::
SendInput t/me lay tay mo cua buoc vao trong mot cach nhe nhang {enter}
Sleep 500
SendInput t/enter {enter}
Sleep 500
Return

!R::
SendInput t/me dung tay mo cua {enter}
Sleep 500

SendInput t/do cua da mo san sang buoc ra ngoai {enter}
Sleep 500

SendInput t/exit {enter}
Sleep 500
Return

!L::
SendInput t/phuongtien khoidong{enter}
sleep 500
SendInput t/xe den{enter}
Sleep 500
SendInput t/sb{enter}
Sleep 500
SendInput t/me dang lay hang va chat len xe chuan bi di giao {enter}
Sleep 500
SendInput t/layhang{enter}
Return

!Q::
SendInput t/me lay sung ra va len dan mot cach nhanh chong “Click….Clack” {enter}
sleep 300
SendInput t/s mau dau hang di {ENTER}
Sleep 200
SendInput t/s xin phep cho tao duoc nha dan ra o day {enter}
Return

!X::
SendInput t/me lay mot chiec sieu xe tu trong gara minh ra {enter}
Sleep 100
Sendinput t/chinhxe {enter}
return

!F::
SendInput t/do Nga ngua ra dang sau {enter}
Sleep 100
SendInput t/fallover 5{enter}
return

!T::
SendInput t/me noi voi nguoi doi dien {enter}
Sleep 500
SendInput t/chat 2 {enter}
Sleep 500
Return

!N::
SendInput t/phuongtien khoidong{enter}
sleep 300
SendInput t/xe den{enter}
Sleep 200
SendInput t/sb{enter}
Return

!H::
SendInput t/tuchoi truck{enter}
sleep 500
SendInput t/me da huy bo chuyen truck cua ho{enter}
Return

!D::
SendInput t/me da mac len minh bo toys {enter}
Sleep 500
SendInput t/wat {enter}
Sleep 500
Return

!W::
SendInput t/me da thao tat ca cac toys tren nguoi {enter}
Sleep 500
SendInput t/dat {enter}
Sleep 500
Return

Tag: ahk gta san, [vid_tags]

Xem thêm: https://tròchơi789.vn/category/review

Nguồn: https://tròchơi789.vn

Related Post

23 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *