BGM 3Q Củ Hành – Mộng Tam Quốc (2012 – 2020) Music

Rate this post0:00 Đăng nhập, Chọn Máy Chủ (Verson 2D)
2:36 Đại Sảnh (Verson 2D)
5:10 Trong Phòng (Verson 2D)
7:48 Thí Luyện Tân Thủ
10:17 Tam Quốc Vô Song – Sáng (Verson 2D)
14:21 Tam Quốc Vô Song – Đêm (Verson 2D)
18:22 Chiêu Mộ Dũng Sĩ
20:53 Cứu Dân Làng
23:25 Hoàng Cân Loạn
26:00 Trương Giác Hóa Ma
28:39 Quan Độ Chiến – Sáng
31:49 Quan Độ Chiến – Đêm
34:52 Đổng Trác Loạn Chính
37:55 Đối Ẩm Luận Anh Hùng
40:30 Tam Quốc Đại Chiến – Sáng
43:02 Tam Quốc Đại Chiến – Đêm
45:44 Tam Quốc Đại Chiến – Đại Hội Võ Đạo
47:23 Đại Loạn Chiến
49:56 Quần Hùng Trục Lộc – Giang Đông Chiến
52:26 Quần Hùng Trục Lộc – Đánh Viên Thuật
54:58 Quần Hùng Trục Lộc – Viên Thuật Hóa Long
57:31 Quần Hùng Trục Lộc – Hạ Phì Chiến
1:00:04 Quần Hùng Trục Lộc – Tử Hoàng
1:02:40 Công Thành Chiến (Tấn Công Thành)
1:05:25 Công Thành Chiến (Phá Hủy Công Thành)
1:07:58 Quan Độ Chi Chiến
1:10:40 Quan Độ Chi Chiến – Khiêu Chiến BOSS
1:12:53 Quan Độ Chi Chiến – Bồng Lai Phong
1:15:30 Chọn Máy Chủ (Verson 3D)
1:18:15 Đại Sảnh (Verson 3D)
1:20:43 Trong Phòng (Verson 3D)
1:23:28 Tam Quốc Vô Song – Chuẩn Bị (Verson 3D)
1:25:00 Tam Quốc Vô Song – Sáng (Verson 3D)
1:27:42 Tam Quốc Vô Song – Đêm (Verson 3D)
1:31:32 Mưu Định Thiên Hạ – Tà Niệm Mộng Ma
1:34:15 Mưu Định Thiên Hạ – Ngọa Long Xuất Sơn
1:36:58 Bồng Lai Kiếp – Ảo Động
1:39:35 Kinh Châu Biến
1:42:21 Kinh Châu Biến – Khiêu Chiến BOSS
1:44:55 Lãnh Địa Quân Đoàn
1:47:32 Bồng Lai Kiếp – Tiên Cảnh
1:50:19 Bồng Lai Kiếp – Tiên Cảnh (Khiêu Chiến BOSS)

Tag: 3q mong tam quoc, 3q cu hanh nhac, 3q nhac, 3q soundtrack, 3q bgm, 3q cu hanh bgm, 3q cu hanh soundtrack, 3q nhac game, 3q cu hanh nhac game

Xem thêm: https://tròchơi789.vn/category/review

Nguồn: https://tròchơi789.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *