Abstract class và interface ???

Rate this postHế lô hế lô, Ông dev đây!
Trong video này mình sẽ giới thiệu abstract class và interface đồng thời đưa ra một số so sánh giữa 2 chủ thể này trong lập trình.

— Để xem những video về lập trình và gaming —
Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé:

— Blog của mình —

— Ủng hộ Ông Dev —

— Facebook page của mình —

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
#ôngdev #OOP #abstractclassvàinterface

Tag: abstract class và interface, ông dev, ông dev vui tính, lập trình hướng đối tượng, hướng dẫn lập trình hướng đối tượng, object oriented programming, object oriented programming tutorials, oop, lập trình, kĩ sư phần mềm, lập trình viên, học lập trình, design pattern, chia sẻ kiến thức lập trình, software engineer, kiến thức, abstract, abstract class, interface, abstract class và interface, so sánh abstract class và interface, programmer

Xem thêm: https://tròchơi789.vn/category/review

Nguồn: https://tròchơi789.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *