3Q Củ Hành – Event Sinh Nhật 8 Tuổi – Quà Chí Tôn Thiên Tôn Chí Trân – Ghép Set Tank Lv4 Huyền Thiết

Rate this postSet Sinh Tồn (Tank) chỉ có lợi map loại Phó bản Chương 7 trở lên, Bản đồ Đặc Biệt ở Phiên Bản Sự Kiện Đặc Biệt, Chiến Trường.
Kiểu chọn 3 tướng, Tướng Phòng Thủ mang trang bị ngoài 8 món [Trang bị Sinh Tồn Chương 4] hoặc cao hơn, tăng năng lực cho 3 tướng.
0:00 Đã sửa lỗi Quà Trưởng Thành Phòng Cụ Ám Kim + Gói Chọn Phòng Cụ Chương 5
0:39 Đã Ghép trước Set Huyền Minh thành Set Huyền Huyết (Do có lí do)
2:04 Set Tank chỉ có lợi một số
2:38 Một số lỗi Set Tank cho Tướng Phòng Thủ kiểu chọn 3 tướng
8:10 Một số mốc xuất hiện ở Tổ Đội Sinh Nhật – Thưởng Thêm
9:00 Mua Quà Chí Tôn – Thiên Tôn Chí Trân
11:40 Mở Quà Chí Tôn – Thiên Tôn Chí Trân
16:33 Cường Hóa Trang Bị Phòng Cụ +14 và Đề phòng sử dụng Quyển Phòng Cụ +15
20:14 Kích hoạt hiệu ứng [Long Châu Hộ Thể] (Phẩm chất Tím trên hoặc bằng +14)
21:45 Gói Chọn Trân Bảo Thú Cưng (Tổ Đội Sinh Nhật – Thưởng Đội – 1200 Điểm Tổ Đội)
22:30 Đổi Đèn Lồng Thêm (Cần Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm) + Shop Chinh Chiến
30:46 Kiểm Tra Chọn 1 trong Rương Chọn Năng Lượng Dục Hỏa
32:55 Ghép Set Tank Lv4 Huyền Thiết*U Hồn
35:24 Tăng Năng Lực kiểu chọn 3 tướng
36:58 Công dụng Set Tank
40:48 Quan Tinh Thần Tướng – Gia Cát Lượng
43:13 Thiên Tôn Tửu Thần – Trương Phi
46:38 Đổi vật phẩm phụ + Luyện Hóa thường

Tag: 3q su kien, [vid_tags]

Xem thêm: https://tròchơi789.vn/category/review

Nguồn: https://tròchơi789.vn

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *